Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Utrwalamy wiedzę z pierwszej pomocy

wtorek, 11 czerwca 2019 08:13
-
altW razie wypadku nie stójmy bezradnie, czekając na przyjazd karetki. Działajmy! Szybka pomoc osobie poszkodowanej może ocalić jej życie. Dlatego warto znać zasady pierwszej pomocy.
W poniedziałek, 10 czerwca pracownicy urzędu szkolili się z zasad pierwszej pomocy. Poznali działanie urządzeń medycznych, w tym defibrylatora oraz przeprowadzali realistyczne ćwiczenia ratunkowe przy użyciu  fantomu ratowniczego.

Czy jest „pierwsza pomoc”?

Termin "pierwsza pomoc" obejmuje zespół działań podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Działania te podejmujemy na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz leki. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia niezwłocznych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Czym jest defibrylator ?

Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca i dzięki temu, usystematyzowanie jego rytmu. Urządzenie to w bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny.

Jeżeli podejrzewamy zatrzymanie krążenia należy podjąć działania ratunkowe. W pierwszej kolejności należy szybko i skutecznie ocenić ryzyko, sprawdzić przytomność poszkodowanego, jeżeli jest możliwość zapewnić sobie pomoc i sprawdzić czy poszkodowany oddycha. Należy podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechy powtarzane cyklicznie), która wykonywana prawidłowo może podwoić lub potroić szansę przeżycia poszkodowanego.

Pamiętajmy, 30 uciśnięć i 2 wdechy- ratują życie